Företagsinvesteringar värda en miljard euro har gjorts tack vare stöd från EU:s landsbygdsfond

6. februari 2020

Under de fem senaste åren har finska företag satsat nästan en miljard euro på investeringar efter att ha fått 250 miljoner euro i stöd från EU:s landsbygdsfond EJFLU. Landsbygdsfonden har finansierat investeringar som företag i t.ex. livsmedels-, turist- och metallbranschen gjort. Sammanlagt har 3 300 företag beviljats finansiering.

EU:s finansieringsperiod närmar sig sitt slut, men företagarna på landsbygden kan fortfarande ansöka om finansiering på nuvarande villkor för att göra investeringar och utveckla sina företag. Besluten om projektfinansiering fattas av de regionala NTM-centralerna och Leadergrupperna. Livsmedelsverket betalar stöden i enlighet med de beslut.

Företagsfinansiering eftertraktad i Norra Karelen

År 2019 beviljades sammanlagt 56 miljoner euro i finansiering för landsbygdsföretag runtom i Finland. Ansökningar om företagsfinansiering gjordes i fjol i samma takt som under de föregående åren. I fjol steg antalet ansökningar mest i Norra Karelen. Kajana och Nurmes toppade statistiken över kommuner där den beviljade företagsfinansieringen var störst.

Företagsfinansieringen har positiva regionalekonomiska effekter

Finansieringen för landsbygdsföretag har stora regionalekonomiska effekter. Omkring 60 % av företagsfinansieringen riktas till glesbygden och kärnlandsbygden. Enligt en undersökning åstadkommer företagen som fått finansiering arbetstillfällen också i sådana företag i regionen som inte har beviljats finansiering. Företagen och deras upphandlingskedjor genererar skatteintäkter för regionen.

– Turismföretagen på landsbygden har flitigt utnyttjat företagsfinansieringen och är på så sätt med i turistnäringens uppsving. Attraktionsfaktorerna för turismen i Finland finns ju i huvudsak på landsbygden, säger ledande sakkunnig Reijo Martikainen vid Livsmedelsverket.

En femtedel av finansieringen har gått till livsmedelsföretag som växer och utvecklas. Under EU:s innevarande finansieringsperiod har det t.ex. i Suonenjoki, Joensuu och Kurikka gjorts stora investeringar i livsmedelsbranschen, och därmed har den företagsfinansiering som kommit dem till del varit ansenlig. I synnerhet har mejerier och bär- och växtsektorn stått för betydande investeringar på olika håll i Finland med stöd från landsbygdsfonden.

För företagen själva är erhållandet av finansiering ofta en avgörande faktor: utan finansiering skulle många investeringar ha blivit ogjorda eller framskridit långsammare. Under de fem senaste åren har e-ansökan om finansiering för landsbygdsföretag blivit den dominerande ansökningskanalen. Över 95 procent av ansökningarna görs i Livsmedelsverkets e-tjänsten Hyrrä.

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer information om företagsstöd (livsmedelsverket.fi)