Företagsstöd

Företagsstöd för landsbygden 2023–27

Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

Företagsstöd för landsbygden 2014–22

Om du har fått beslut om företagsstöd under åren 2014–2022 och ansöker om utbetalning, anvisningarna om ansökan om utbetalning av företagsstöd finns här.

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2023