Stöd för blivande företagare

Om du håller på att etablera företagsverksamhet eller planerar att grunda ett företag kan du få startstöd för

 • försök med företagsverksamhet
 • förberedelse för ansökan om startstöd eller investeringsstöd
 • etablering av företagsverksamhet på deltid eller heltid
 • planering av köp av ett befintligt företag.

Vad kan stödet användas till?

Startstödet är i första hand avsett för anskaffning av utomstående experttjänster samt begränsat till lokal- och utrustningshyror under företagets startfas och små anskaffningar under 1 200 euro.

Med startstödet kan du skaffa experthjälp till exempel för

 • planering av bokföringen
 • utarbetande av en marknadsföringsplan
 • utarbetande av en affärsplan
 • planering av produktionen
 • planering av investeringar.

Med stöd som beviljas för förberedelser för ansökan om start- eller investeringsstöd kan du bland annat planera en affärsplan och en projektplan för vad du har för avsikt att åstadkomma med det understöd som du söker.

Vem kan få stödet?

Du kan få stöd för att etablera företagsverksamhet på deltid eller heltid om:

 • du är minst 18 år och blir företagare som enskild näringsidkare, i ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag.
 • du eller det grundande företagets dominerande aktieägare, bolagsmän eller medlemmar i andelslaget inte har betydande tidigare erfarenhet av företagsverksamhet.
 • ditt företag som ska grundas är beläget på landsbygden.
 • ditt företag som ska grundas har förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet.
 • ditt företag som ska grundas är verksamt på en större marknad än den lokala marknaden.

Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

Du kan få stöd för försök med företagsverksamhet redan när du är under 18 år.

Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Därför beviljas företag som är verksamma på den lokala marknaden i allmänhet inget stöd.

Stödbelopp

Du kan få stöd för:

 • planering av företagsverksamhet 1 000 euro
 • försök med företagsverksamhet 2 500 euro
 • förberedelse av ansökan om start- eller investeringsstöd 2 000 euro
 • etablering av företag på deltid 5 000 euro
 • etablering av företag på heltid 7 500 euro
 • planering av köp av företag på glesbygden eller kärnlandsbygden 2 500 eller 5 000 euro.

Stödet betalas ut i efterhand.

Stödvillkor

Försöket med företagsverksamhet får pågå högst 4 månader. Du kan få stöd för försök eller planering av företagsverksamhet endast om du inte har ett FO-nummer. Försöksstödet är avsett för personer som inte bedriver ekonomisk verksamhet vid ansökningstidpunkten, såsom löntagare, studerande och unga.

Företagsverksamhet på deltid innebär att du bedriver företagsverksamhet 10–35 timmar i veckan eller som säsongsföretagare med motsvarande arbetstid. Målet för företagsverksamhet på deltid är en omsättning på över 10 000 euro per år. Ditt företag måste ha ett FO-nummer för att kunna ansöka om stöd.

Målet för företagsverksamhet på heltid är en omsättning på minst 15 000 euro per år. Företagsverksamhet på heltid ska ge utkomst för dig som företagare eller för en anställd. Du behöver ett FO-nummer, en pensionsförsäkring för företagare och en färdig affärsplan för att kunna ansöka om stöd för företagsverksamhet på heltid.

Du kan få stöd för planering av företagsköp endast när det gäller anskaffning av ett företag på glesbygden eller kärnlandsbygden. Du behöver inte ett FO-nummer för att kunna ansöka om stöd.

Du kan få startstöd endast en gång under åren 2023–27.

Så här ansöker du om stöd

Sök stöd från Leader-gruppen i ditt område. Varje Leader-grupp har sina egna urvalskriterier och urvalsperioder. Be om mer information om din Leader-grupp.

Gör din ansökan elektronisk i Hyrrä-tjänsten.

Hyrrä-tjänsten

Utbetalning av stöd

Så här ansöker du om utbetalning av stöd

Behöver du hjälp?

Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

Leta fram kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024