Ingen ”coronagrop” syns i antalet ansökningar om företagsstöd

9. oktober 2020

Landsbygdsföretagen har investerat och utvecklat sin verksamhet som normalt trots coronapandemin. – Företagen har i år ansökt om finansiering ur EU:s landsbygdsfond nästan på samma sätt som under de föregående åren, berättar ledande sakkunnig Reijo Martikainen vid Livsmedelsverket. – Vi märker inte av någon ”coronagrop”. Antalet ansökningar har inte minskat i någon större utsträckning och inte heller har det annullerats fler ansökningar än under andra år.

Antal ansökningar 2015–2020, landsbygdsprogrammets företagsfinansiering:

Antal ansökningar 2015-2020, företagsstöd till landsbygden

  • 2015: 1232 ansökningar
  • 2016: 1495 ansökningar
  • 2017: 1664 ansökningar
  • 2018: 1548 ansökningar
  • 2019: 1484 ansökningar
  • 2020 (januari-september): 1310 ansökningar

 

Ansökan om företagsstöd är fortlöpande

Under de senaste fem åren har företagen redan gjort investeringar för cirka 1,2 miljarder euro med stöd ur EU:s landsbygdsfond. Ungefär 3900 företag runt om i Finland – företag inom exempelvis livsmedels-, turist- och metallbranschen – har fått finansiering. Vid sidan av investeringar kan finansieringen användas också för utvecklande och experthjälp som behövs då man startar upp företagsverksamheten.

Företagsfinansiering för landsbygden kan sökas av företag som ligger på landsbygden. Ansökan om företagsstöd är fortlöpande och ansökan kan göras upp elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä. Råd om uppgörandet av ansökan kan begäras av den lokala Leadergruppen eller NTM-centralen.

Tusen företagare har fått stöd för ekonomiska svårigheter orsakade av coronaviruset

Coronapandemin orsakade i våras ekonomiska svårigheter för bland annat företag inom turistbranschen och gårdar som levererade produkter direkt till restaurangerna. Temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen för att lindra ekonomiska svårigheter orsakade av coronapandemin får alltjämt sökas via e-tjänsten Hyrrä.

De temporära understöden är avsedda för nödvändiga utgifter som säkerställer att verksamheten inom företaget kan fortsätta, såsom personal-, fastighets- och hyreskostnader, och de får inte användas till investeringar. Hittills har cirka tusen företagare beviljats temporärt understöd. Temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen kan sökas av de företagare som bedriver annan företagsverksamhet under samma FO-nummer som gårdsbruket, som förädlar eller säljer jordbruksprodukter eller är verksamma inom jordbrukets primärproduktion.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket

ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer info om företagsfinansiering för landsbygden på livsmedelsverket.fi