JSM: Stöd till bybutiker kan sökas igen

31. augusti 2021

Ansökningstiden för stöd till bybutiker börjar den 1 september. Stödet förbättrar tillgången till tjänster i landsbygdsområdena samt områdenas livskraft. Stödet beviljas av Livsmedelsverket.

I stöd beviljas sammanlagt två miljoner euro. Med stödet vill man trygga och förbättra tillgången till dagligvarubutikstjänster på landsbygden genom att bevara och bredda utbudet.

Den senaste gången man kunde söka stöd var 2019. Stödområdet har utvidgats och omfattar nu alla landsbygdsområden, inte bara glesbygden.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 31.8.2021

Så här ansöker du om stöd