Kalakukko kan nu också tillredas laktosfritt

23. juni 2021

Finlands ansökan om ändring godkändes av Europeiska kommissionen, vilket innebär att produkten som benämns kalakukko, som är en garanterad traditionell specialitet, kan tillverkas laktosfritt. I degen, fyllningen och penslingen tillåts nu även laktosfritt smör eller margarin. Tidigare fick endast smör användas i degen, men i och med ändringen är det också tillåtet att använda margarin. Dessutom kan havreflingor tillsättas i degen om man så önskar.

ProAgria Itä-Suomi ry, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset lämnade i januari 2020 till Livsmedelsverket in en ansökan om ändring av namnskyddet för kalakukko. Det var fråga om att ansöka om en mindre ändring. Europeiska kommissionen godkände i juni 2021 ändringarna som gällde för skyddet av namnet kalakukko.

Enligt den ursprungliga ansökan kunde kalakukko tillverkas antingen rund eller oval. Efter det att ändringen har godkänts tillåts också kalakukko i avlång form. Fisk kan skaffas som färdigt rensade, saltade eller osaltade. De får tillsättas i kalakukkon som hela eller i filéer. Tidigare hade det fastställts att endast stora fiskar, såsom lax, läggs till kalakukko i form av filéer och små fiskar som hela. Det fanns inget omnämnande av osaltad eller saltad fisk i den föregående produktspecifikationen. I kalakukko kan som fiskar fortfarande användas t.ex. abborre, siklöja, mört, nors eller lax.

Efter det att ändringen har godkänts kan efterstekningen av kalakukkon i 100 grader göras också någon annanstans än i ugnen, t.ex. i en värmeisolerad låda. Dessutom ändrades terminologin för tillredning av kalakukko så att den motsvarar den verkliga praxisen, och numera används termen ”stekning” i stället för ”gräddning”. Den ger en bättre bild av tillverkningsskedet i fråga. De punkter som hänför sig till tillsättning av salt ändrades så att de motsvarar tillverkningsskedena i praktiken.

I EU:s system för namnskydd hör kalakukko till kategorin Garanterad traditionell specialitet (GTS). Europeiska kommissionen godkände dokumenten om namnskydd för kalakukko 2001. Man ville nu uppdatera ansökningshandlingarna så att de motsvarar dagens krav. Ändringarna ansågs ringa eftersom de inte påverkar produktens smak eller tradition. Den godkända produktspecifikationen, dvs. ingredienser och tillverkningsmetoder, beskrivs i det dokument som finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Namnskydd för en produkt kan sökas av flera producenter tillsammans eller av en sammanslutning eller organisation som företräder producenterna. Sökanden definierar ingredienserna i produkten och tillverkningsmetoderna, och sökanden (och den grupp som ”har ett berättigat intresse”) har också möjlighet att söka ändring i namnskyddet. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har till uppgift att övervaka att en namnskyddad produkt tillverkas i enlighet med den godkända produktspecifikationen och att marknadsföringen överensstämmer med det godkända namnskyddet.

Den nya godkända produktspecifikationen för kalakukko 2021

Den gamla godkända produktspecifikationen för kalakukko 2001

Mer information om EU:s system för namnskydd

 

Mer information av Livsmedelsverket

Tillsyn:
Niina Matilainen, överinspektör (inte anträffbar 24.–28.6.2021)
tfn 0400 706 173

Registrering av namnskyddade produkter:
Piritta Sokura, överinspektör
tfn 040 570 7024