Kieku Oy godkändes som producentorganisation

16. maj 2019

Kieku Oy har godkänts som producentorganisation. Kieku Oy är Finlands första producentorganisation inom äggsektorn. Godkännandet som producentorganisation beviljas av Livsmedelsverket.

En producentorganisation är en sammanslutning av jordbruksproducenter som har ansökt om godkännande som producentorganisation. I praktiken handlar det om ett andelslag, ett aktiebolag eller en förening som producenterna bildat. Sammanslutningen blir en producentorganisation när den skaffar sig status som producentorganisation.

– Kieku Oy ägs till 100 procent av producenter, så det kändes naturligt att ansöka om att företaget skulle godkännas som producentorganisation, berättar Kieku Oy:s verkställande direktör Juha Lehto.

– När företaget grundades var den bärande tanken att stärka producenternas ställning i produktionskedjan.

Kieku Oy hoppas att företagets status som producentorganisation ska öka också andra producenters intresse för företaget och utgöra startskottet för samarbete som förbättrar producenternas ställning inom hela äggsektorn. Kieku Oy:s packeri finns i Loimaa. För tillfället sysselsätter packeriet 20 personer.

– Samarbete särskilt inom exporthandeln är något som vi vill satsa intensivt på i fortsättningen, fortsätter verkställande direktör Lehto.

Inom en producentorganisation kan producentmedlemmarna samarbeta med varandra i frågor där samarbetet ger nytta. I Finland har det hittills funnits fem producentorganisationer: fyra inom sektorn för frukt och grönsaker och en inom fårbranschen.

Ytterligare information om systemet med producentorganisationer finns på Livsmedelsverkets webbplats

Förfrågningar:

Överinspektör Juhani Heikkilä
Tfn 0295 204 232
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi