Livsmedelsverket öppnar en elektronisk tjänst för utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder

11. mars 2019

Den nya elektroniska tjänsten Touko öppnas 11.3.2019 för utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder. Touko-tjänsten gör kommunikationen mellan kunderna och Livsmedelsverket snabbare. Tills vidare kan odlare dock inte använda tjänsten.

En kund inom utsädesproduktion kan se frölaboratoriets undersökningsintyg över sina insända prover samt beslut om certifiering och odlingsgranskningar. Likaså kan foder- och gödselkontrollens kunder se undersökningsintyg från foder- och gödselkontroll samt beslut och andra dokument. Kunden kan också registrera sig som foderföretagare och anmäla förändringar i sin verksamhet. Registrerings- och anmälningsegenskaper kommer inom en nära framtid också att finnas för gödselkontrollens kunder.

Touko-tjänsten kan användas från 11.3.2019. Tills vidare sänder Livsmedelsverket dokumenten också per e-post eller post liksom tidigare.

Tjänsten finns på adressen: https://touko.ruokavirasto.fi. Kundens befullmäktigade representant loggar in i Touko genom Suomi.fi-identifiering. Det går inte att logga in till tjänsten utan elektroniska fullmakter som företaget gett.

Mer information on Touko-tjänsten:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/toukosv

Mer information:
överinspektör Sani Sampolahti, sani.sampolahti@ruokavirasto.fi, tfn 050 575 5697 (foderkontroll)
sektionschef Ritva Vallivaara-Pasto, ritva.vallivaara-pasto@ruokavirasto.fi, tfn 040 833 2482 (utsädescertifiering)
Marja Lehtolainen, marja.lehtolainen@ruokavirasto.fi, tfn 040 689 2525 (gödselkontroll)