Möjligt att ansöka om stöd för privat lagring av griskött

28. mars 2022

Från och med den 25 mars är det möjligt att ansöka om stöd för privat lagring av griskött. Stödet kan sökas av företag som tillverkar produkter av griskött och lagrar sina produkter i Finland.

Syftet med stödformen är att tillfälligt återta griskött från marknaden för att återställa balansen på marknaden och sörja för att priset går upp.

En förutsättning för att beviljas stöd är att den sökande förbinder sig att lagra de stödberättigande produkterna av griskött under en avtalsenlig lagringsperiod. Godkända lagringsperioder kan vara 60, 90, 120 eller 150 dagar långa. Stödnivåerna varierar enligt produktkategorierna och lagringsperiodernas längd.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

 

Mer information: 

Päivi Vaismaa, överinspektör

Tfn 050 340 9374

 

Juhani Heikkilä, överinspektör

Tfn 040 559 5488