Stöd för privat lagring av svinkött

Europeiska kommissionen öppnar upp möjligheten att lämna in ansökningar om stöd för privat lagring engligt marknadsläget. Stöd för privat lagring av svinskött är aktivt 25.3.-29.4.2022.

Kontaktinformation

interventionslagring och privat lagring, producent- och branschorganisationer

Producent- och branschorganisationer, interventionslagring och privat lagring

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023