Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden – stöd kan sökas till 30.11.2022

27. oktober 2022

Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan fortfarande ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen. Företag som är verksamma på landsbygden och som förädlar jordbruksprodukter kan få stöd till 35 procent av kostnaderna för investeringen och andra landsbygdsföretag kan få 30 procent i stöd. Ansökningstiden går ut 30.11.2022.

Övergången till förnybar energi stöds av EU:s medel för återhämtning. Investeringar i förnybar energi förutsätter inte att företaget växer, såsom vanliga företagsstöd på landsbygden.

Stöd kan sökas av mikroföretag och små företag på landsbygden. Företagaren kan via Lantmäteriverkets karttjänst kontrollera om hans eller hennes företag är beläget inom ett stödberättigande område. Stödbesluten fattas av regionens NTM-central.

Ansökan om stöd för investeringar i förnybar energi kommer att öppnas på nytt nästa år, men tidtabellen har ännu inte fastställts.

Med EU:s medel för återhämtning finansieras också byggandet av biogasproduktion med ett större stöd än tidigare, 50 procent, samt stöd för planering av ägarbyten i företag på glesbygden.

Företagsstöd för landsbygden söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). NTM-centralen ger mer information om stödet och ansökan om stöd.

Ytterligare information till medierna:
Ledande expert Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Ytterligare information till stödsökande:
De regionala NTM-centralerna, kontaktinformation
www.livsmedelsverket.fi/företagsstöd