Än så länge ingen hemorrhagisk diarréepidemi i Finland

9. september 2019

Norska livsmedelssäkerhetsverket har förmedlat nyheter om hemorrhagisk diarré hos flera norska hundar som rentav lett till döden. Orsaken till sjukdomsfallen är ännu inte känd. I Finland har än så länge inte konstaterats någon liknande, till en viss ort eller ett visst område koncentrerad anhopning. Livsmedelsverket följer upp läget och ger mer information vid behov.

I Norge har man än så länge inte funnit någon klar enskild orsak till att hundarna insjuknat. Någon sjukdomsalstrare som smittar från en hund till en annan har inte konstaterats och i den preliminära bakgrundsutfrågningen har inte påträffats några gemensamma faktorer mellan de insjuknade hundarna. Utredningsarbetet är ännu inte slutfört och det kan ännu ta flera veckor. I Finland har än så länge inte konstaterats någon liknande epidemi som koncentrerar sig till en viss ort eller ett visst område.

I Finland förekommer hemorrhagisk tarmsjukdom i form av enstaka fall rätt regelbundet året om. Sjukdomen är känd under namnet AHDS dvs. acute hemorrhagic diarrhea syndrome, förr kallades den hemorrhagisk gastroenterit dvs. HGE.

Orsakerna till sjukdomen är ännu inte kända, men den smittar inte från en hund till en annan. Sjukdomen har förknippats med en allvarlig störning i bakteriebalansen i tarmkanalen och en okontrollerad ökning av vissa skadliga bakterier, typiskt Clostridium-bakterier. Dessa bakterier kan producera olika bakterietoxiner som skadar slemhinnan i tarmen. Man vet ännu inte med säkerhet om den överstora ökningen av bakterier är den ursprungliga orsaken eller en följd. Bakterierna i fråga förekommer också i tarmkanalen hos friska djur och i miljön.

Sjukdomen förekommer vanligen som enstaka fall, men lokala sjukdomsutbrott är också möjliga. I Finland konstaterades det förra mer omfattande sjukdomsutbrottet i östra Finland för cirka 10 år sedan. Sjukdomen förekommer ofta mer under en varm sensommar och höst.

Symptomen på sjukdomen visar sig vanligtvis plötsligt och framskrider snabbt. Om en hund drabbas av diarré och kräkningar med rikliga mängder blod och hundens allmäntillstånd försämras (trötthet, kraftlöshet), är det bäst att så fort som möjligt kontakta en veterinär.

Läs Livsmedelsverkets nyhet 6.9.2019

Mer information i de norska myndigheternas meddelanden

Informasjon fra Mattilsynet
Informasjon fra Veterinærinstituttet 

Mer information om hemorrhagisk diarré hos finsk spets  (på finska)

Frågor och svar om sjukdomsfallen i Norge på Finska Kennelklubbens webbplats

Mer information:
specialforskare Outi Simola
050 462 7862, patologiska undersökningar av sällskapsdjur
överinspektör Virva Valle
040 489 3359, resebestämmelser