Elektronisk remiss för undersökningar av djursjukdomar från och med 3.6.2024

3. juni 2024

Livsmedelsverkets laboratorietjänster för djurhälsoundersökningar tar i bruk en elektronisk remiss från och med den 3 juni 2024. I fortsättningen kan man också beställa en djursjukdomsundersökning med en elektronisk remiss.

Den elektroniska remissen fungerar i Livsmedelsverkets ärendetjänst Touko. Personkunder loggar in i tjänsten via Suomi.fi-identifikation (bankkoder eller mobilcertifikat). Företagskunder kan logga in i tjänsten efter Suomi.fi-fullmakt. Om du i handelsregistret eller FODS har firmateckningsrätt och rätt att uträtta ärenden för företaget kan du uträtta ärenden direkt i ärendetjänsten Touko i ditt företags namn utan separata fullmakter. Personkunder kan också ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning.

Den elektroniska remissen fylls i ärendetjänsten Touko och med remissen ombeds man välja vilka undersökningar som ska beställas samt bl.a. fylla i uppgifter om beställaren och provet. Till sist skapas en uppföljningskod för remissen som bifogas till provförsändelsen. Undersökningssvaret kan skickas till Ärendetjänsten Touko eller till beställaren per e-post eller brevpost. I ärendetjänsten Touko syns också alla tidigare undersökningar som har beställts med en elektronisk remiss.

Livsmedelsverkets PDF-baserade undersökningsremisser kan fortfarande användas. Forskningsremissen som fungerat via veterinärprogrammet Provet tas ur bruk den 30 juni 2024 på grund av liten efterfrågan.

Anvisningar om användningen av elektroniska remisser finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Frågor om användningen av den elektroniska remissen kan skickas till adressen: asiointi.laboratorio@ruokavirasto.fi