För uppföljningen av rabies behövs prover av räv och mårdhund från östra och sydöstra Finland

10. juni 2020

Livsmedelsverkets djursjukdomsforskning behöver prover av små rovdjur för att kartlägga rabiessituationen. De viktigaste proverna för att upptäcka fall av rabies är vilda rävar och mårdhundar som har påträffats döda eller avlivats på grund av sjukdom, särskilt i östra och sydöstra Finland. Med hjälp av prover av små rovdjur övervakas förutom rabies, dvs. vattuskräck, också förekomsten av andra allvarliga djursjukdomar samt zoonotiska sjukdomar som kan överföras från djur till människor i Finland.

Finland har sedan 1991 varit ett officiellt rabiesfritt land. Rabiesfall konstateras dock fortfarande på den ryska sidan. I kommunerna vid östgränsen har rabiesvaccinbeten spridits ut till vilda djur redan i cirka trettio års tid. Syftet med vaccinationen är att förhindra att sylvatisk rabies sprider sig till Finland.

Det viktigaste med tanke på tidig upptäckt av rabies är att undersöka rävar och mårdhundar som har påträffats döda eller avlivats på grund av sjukdomssymptom, eftersom rabies mest sannolikt skulle hittas i dem. Genom att undersöka små rovdjur som fällts i vaccinationszonen undersöks om djuren har ätit av betesvaccinet och om vaccinet har gett upphov till antikroppar hos dem. Med jägarnas aktiva medverkan har man årligen kunnat samla in flera hundra små rovdjur för att följa upp vaccinationskampanjens effektivitet. För att säkerställa en heltäckande sjukdomsuppföljning behövs det dock fler prover av döda och sjuka små rovdjur än för närvarande. Djurprover används också för uppföljning av andra sjukdomsalstrare såsom rävens dvärgbandmask och trikiner.

Livsmedelsverket betalar för insändningen av prover från rävar och mårdhundar via Matkahuolto. Avsändaren av provet får en rapport om undersökningsresultaten per post. För prover från områden med rabiesbetesvaccination i Norra Karelen, Södra Savolax, Södra Karelen och Kymmenedalen är det dessutom möjligt att få ett arvode. För att få arvodet ska en ifylld fakturablankett skickas till Livsmedelsverket.

Ytterligare information: 

Specialforskare Minna Nylund, tfn 029 520 4008 (undersökningar av vilda djur) (till 19.6)
Specialforskare Marja Isomursu, tfn 029 520 4314 (undersökningar av vilda djur) (fr.o.m. 22.6)
Överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 029 520 5107 (bekämpning av rabies och övervakning av djursjukdomar)

Läs mera:

Insändning av vilda djur 
Mer info om rabies
Anvisning till dem som rör sig i naturen om anmälan av kadaver och insändande av prover
Fakturablankett
Karta över vaccinationszonen

Kommunerna som hör till området för betesvaccinering:
Ilomants, Joensuu, Tohmajärvi, Kides, Rääkkylä, Parikkala, Puumala, Nyslott, Sulkava, Ruokolax, Rautjärvi, Imatra, Taipalsaari, Lemi, Luumäki, Pyttis, Kotka, Fredrikshamn, Villmanstrand, Miehikkälä och Vederlax