Hur inverkade den torra och varma växtperioden 2018 på spannmålsskördens kvalitet och mängd?

25. mars 2019

Proteinhalterna hos den inhemska spannmålen år 2018 var höga, men skörden liten.

Vetets kvalitet var utmärkt efter den torra och varma växtperioden, men skörden liten. Kvaliteten led mest hos havre på grund av låg hektolitervikt. Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet (Luke) har publicerat de slutliga skördestatistikerna över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2018.

Läs mer om Aktuellt om spannmålens kvalitet