Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet offentliggjorde den slutliga skördestatistiken över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2020

22. mars 2021

Såväl spannmålens mängd som de användbara andelarna av skörden för olika sädesslags del var under skördeåret 2020 mindre än året innan. Tabellen som Livsmedelsverkets växtanalytik och Naturresursinstitutet publicerar utgör ett stort infopaket om den inhemska spannmålens odlingsarealer, skörd och skördens kvalitet i relation till mängden. Av tabellen framgår regional information om året 2020, information om den genomsnittliga kvaliteten åren 2005–2020 och skilt för sig information om den ekologiska spannmålen åren 2013–2020. 

Informationen om spannmålens kvalitet och skörd har sammanställts så att man sammanfört Livsmedelsverkets växtanalytiks information från uppföljningen av spannmålsskördens kvalitet och säkerhet och den information om skörden som Naturresursinstitutet (Luke) samlat in. 

Tabellen Spannmålsskördens kvalitet och mängd (Livsmedelsverket och Luke 18.3.2021).

Öppen information om spannmålsskördens kvalitet

Informationen om spannmålens kvalitet uppdateras varje natt i Livsmedelsverkets Öppen information (på finska). 

Provbesök sidorna under Öppen information för mera information.

Läs mer:

Aktuellt om spannmålens kvalitet

Mer information:

Sektionschef Elina Sieviläinen, tfn 40 848 6094