Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder även i undantagsförhållanden

19. mars 2020

Alla laboratorietjänster är tillgängliga. Man har berett sig på COVID-19-epidemin genom att prioritera de analyser som man koncentrerar sig på under den tid som personalen eventuellt är sjuk eller frånvarande. Om dessa undantag informerar vi separat.

Livsmedelsverkets laboratorietjänster deltar i tryggandet av den för samhället livsviktiga livsmedelsproduktionen.

Laboratoriernas kontaktpersoner