Preliminära uppskattningar av spannmålsskördens kvalitet – veteskördens kvalitet försämrades under tröskningens gång

9. oktober 2020

Spannmålens kvalitet hade sina utmaningar under den här växtsäsongen, men de låga halterna av DON-mögeltoxiner i havren är en positiv överraskning. Vårvetets falltal hann sjunka då den ojämna mognaden fördröjde tröskningen.

Uppgifterna om spannmålsskördens kvalitet 2020 är i det här skedet preliminära uppskattningar. Uppgifterna om medeltal är baserade på cirka 500 analyserade prover.

Det är önskvärt att de odlare som har fått begäran om prover ännu ska sända in prover av de senare tröskningarna.

Öppen information om spannmålsskördens kvalitet

Informationen om spannmålens kvalitet uppdateras varje natt i Livsmedelsverkets Öppna information på finska). 

I den öppna informationen publicerades 6.10.2020 en uppdatering med mera heltäckande information än tidigare bland annat om små korn och resultaten av DON-mögeltoxiner med olika bestämningsmetoder. Gå in och kolla vilken information det går att hitta under Öppen information.

Läs mera: 

Aktuellt om spannmålens kvalitet

Mer information:

Sektionschef Elina Sieviläinen, tfn 40 848 6094