Preliminära uppskattningar av spannmålsskördens kvalitet 2020

24. november 2020

DON-mykotoxinhalten i havre är låga, men hektolitervikter är lägre än genomsnittet för alla spannmål. Sen tröskning minskade falltalen av vårvete under hösten.

Spannmålsskördens kvalitet och mängdt -tabell (Livsmedelsverket och Luke 24.11.2020).

Tabellen sammanför uppgifterna från Livsmedelsverkets kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden och Lukes (Naturresursinstitutet) spannmålsskördens mängd 2020.

Öppen information om spannmålsskördens kvalitet

Informationen om spannmålens kvalitet uppdateras varje natt i Livsmedelsverkets Öppna information (på finska). 

Provbesök sidorna under Öppen information för mera information.

Läs mer:

Aktuellt om spannmålens kvalitet

Mer information:

Sektionschef Elina Sieviläinen, tfn 40 848 6094