Skördeåret 2019 var spannmålens kvalitet och mängd god

23. mars 2020

Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade den slutliga skördestatistiken över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2019. Bakom den goda kvaliteten år 2019 stod höga hektolitervikter och en blygsam mängd små kärnor hos alla sädesslag.

Tabellen som Livsmedelsverkets enhet för växtanalytik och Naturresursinstitutet publicerat utgör ett digert informationspaket om den inhemska spannmålens odlingsarealer och skörd och om skördens kvalitet i relation till mängden.

Läs mer om spannmåls kvalitet och säkerhet