Spannmålen håller hög kvalitet och skördenivåerna steg i jämförelse med året 2018

4. oktober 2019

Spannmålen håller hög kvalitet och skördenivåerna steg i jämförelse med året 2018. Hektolitervikterna är höga och mängden små kärnor liten hos alla sädesslag. DON-mykotoxinhalten är låg hos havren.

Läs mer om spannmålens kvalitet 2019