Undersökning av laxens hälsotillstånd i Torne älv fortsätter sommaren 2022

6. juni 2022

Sommaren 2022 undersöks laxens tillstånd i Torne älv i ett samarbete mellan Livsmedelverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA och Naturresursinstitutet (Luke). Hudskador och ökad dödlighet hos stigande lax har väckt bekymmer sedan sommaren 2014. Under de senaste åren har laxens hälsotillstånd varierat: sommaren 2019 och 2020 observerade man utöver relativt vanliga hudskador även passivt beteende hos laxen och svagt simmande laxar, medan man år 2021 observerade färre symtomatiska laxar än tidigare år.

Under sommaren 2022 kommer man att samla in fiskprover från Torne älvs mynning och längs med älven. För att samla in provfiskar görs undersökningen i samarbete med vissa lokala fiskare. Dessutom välkomnas prover på symtomatiska fiskar även av andra fiskare i Torne älv. De bästa provfiskarna är laxar som varit vid liv vid fångsttillfället och som har ett blodigt sår på magen.

I likhet med föregående somrar övervakar Luke det yttre tillståndet för lax som stiger i Torne älv i ryssjor i samarbete med Livsmedelsverket. Målet är bland annat att samla information om i vilken utsträckning yttre hälsosymptom förekommer hos lax i olika åldrar som vandrar för att leka vid olika tidpunkter. Provlaxar från uppföljningen tas till Livsmedelsverket för noggrannare undersökningar. Luke fortsätter också att bedöma laxbeståndets storlek i Torne älv, där de viktigaste materialen består av antalet laxar som stiger för att leka och antalet fiskyngel.

År 2021 var det allmänna hälsotillståndet för laxen i Torne älv gott och endast ett fåtal hudskadade laxar undersöktes av Livsmedelsverket. Inga sjukdomsorsakande virus eller bakterier hittades i dessa fiskar under studierna. Sommaren 2020 undersöktes utöver virus- och bakteriesjukdomar även brist på tiamin eller vitamin B1 hos provlaxar som samlats in av Livsmedelsverket. Tiaminbrist har misstänkts vara en av orsakerna till laxens dåliga tillstånd. Däremot observerades inga sänkta tiaminnivåer eller kända smittsamma fisksjukdomar hos de undersökta fiskarna som skulle kunna förklara fiskarnas symptom. Undersökningar pågår för att fastställa orsakerna till laxens symptom.

Livsmedelsverket önskar att fiskare och andra medborgare kontaktar verket i sommar gällande sina iakttagelser om lax. Symtomatiska provfiskar kan levereras till Livsmedelsverkets kontor i Uleåborg. Innan du lämnar in proverna är det bra att vara i kontakt med Livsmedelsverkets Uleåborgslaboratorium (telefon 050 477 86 46) för att få detaljerade anvisningar. Om fiskare fångar symptomatiska laxar och inte förmår leverera dem till Livsmedelsverket rekommenderas de kontakta Lukes kontaktperson (telefon 0295 322 346), då Lukes experter i så fall strävar efter att arrangera provtagning längs med älven. Laxar som påträffas döda är i allmänhet alltför skämda för att kunna undersökas. Sjuka och döda fiskar kan också anmälas till anmälningsportalen.

Blödande sår, hudförändringar och skadade fenor hos lax. Foto: Perttu Koski.

Mer information:

Laxdöden i Torne älv: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/vilda-djur/laxdoden-i-torne-alv/

Laxdöd (Livsmedelsverket): specialforskare Marjukka Rask, tfn 050 477 8646, (inlämning av prover till Livsmedelsverket)
avdelningschef Riikka Holopainen, tfn 0504393974

Övervakning av fiskens yttre tillstånd vid älvmynningen (Naturresursinstitutet): Specialforskare Atso Romakkaniemi, tfn 0295 327 416

Torne älvs laxbestånds status och fiske (Naturresursinstitutet): 0295 327 416

Provtagning längs med floden (Naturresursinstitutet): forskare Laura Härkönen, tfn 0295 322 346
E-postadresserna har formatet: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi och fornamn.efternamn@luke.fi