Laboratorier utsedda med stöd av foderlagen

Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format) över laboratoriets metoder, som kan användas för officiell kontroll eller egenkontroll.

Officiella laboratorier

Laboratorier för egenkontroll (salmonella)

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2024