Laboratorier godkända med stöd av foderlagen

Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format) över laboratoriets metoder, som Livsmedelsverket har godkänt.

Myndighetslaboratorier (salmonella)

Laboratorier för egenkontroll (salmonella)

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2019