Laboratorier utsedda med stöd av foderlagen

Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format) över laboratoriets metoder, som kan användas för officiell kontroll eller egenkontroll.

Officiella laboratorier (salmonella)

Laboratorier för egenkontroll (salmonella)

Sidan har senast uppdaterats 11.11.2022