Laboratorier godkända med stöd av hälsoskyddslagen för boendehälsa (inomhusluftslaboratorier)

Inomluftslaboratorier eller laboratorier för boendehälsa utför till exempel proven som myndigheter har tagit enligt hälsoskyddslagen när hälsorisk bedömas i en byggnad. Det rekommenderas att också prov som privata grupper liksom bostadsaktiebolag har tagit skulle analyseras i ett laboratorium som Livsmedelsverket har godkänt.

Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format) över laboratoriets metoder, som Livsmedelsverket har godkänt. Myndighets beslut gällande hälsorisk måste alltid grunda sig på resultat presterat med godkända metoder.

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2023