Laboratorier godkända med stöd av lagen om animaliska biprodukter

Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format) över laboratoriets metoder, som Livsmedelsverket har godkänt.

Officiell kontroll av animaliska biprodukter

Egenkontroll av anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter

Egenkontroll av biogas- och komposteringsanläggningar som bearbetar animaliska biprodukter

Sidan har senast uppdaterats 8.5.2024