Laboratorier för livsmedelskontaktmaterial

De prover som ingår i kontaktmaterialföretagarnas egenkontroll och som regleras i livsmedelsbestämmelserna ska undersökas i ett egenkontrollaboratorium som utsetts av Livsmedelverket (livsmedelslagen 35 §) eller i egenkontrollaboratoriets underleverantörslaboratorium. 

Prover som tagits av kontaktmaterial för myndighetstillsyn enligt livsmedelslagen ska undersökas i ett officiellt laboratorium som Livsmedelsverket utsett eller i ett nationellt referenslaboratorium.

Laboratorier för egenkontroll

Även andra egenkontrollundersökningar som förutsatts i författningarna är till buds från utsedda laboratorier utöver de undersökningar och metoder som ingår i utseendet (öppnas från länkar). Mer information om analysurval i de utsedda egenkontrollaboratorierna hittas från deras egna webbsidor (se länkar på höger).     

Officiella laboratorier och nationell referenslaboratorium

Tullaboratoriet är det nationella referenslaboratoriet för livsmedelskontaktmaterial och för tillfället det enda utsett officiellt laboratorium för kontaktmaterialer i Finland. 

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2024