Trikinlaboratorier

Nedanför hittas officiella laboratorier som Livsmedelsverket har utsett med stöd av livsmedelslagen (297/2021) för trikinundersökning. Dessa laboratorier kan utföra trikinundersökningar som anknyter till officiell köttbesiktning och som görs för jägare, jaktföreningar, jaktvårdsföreningar eller polisen från kött av björn, vildsvin, lo, grävling, bäver sumpbäver och andra möjliga värddjur för trikiner som ska överlåtas direkt till konsumenter. 

Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format på samma fönstret) över laboratoriets metoder som Livsmedelsverket har utsett.

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2024