Instruktioner till laboratorierna

 I egenskap av nationellt referenslaboratorium leder Livsmedelsverket på riksplanet verksamheten vid laboratorierna som analyserar prover i frågor som hänför sig till referensmaterial, kvalitetssäkring och analys- och provtagningsmetoder. Livsmedelsverket deltar också aktivt i det internationella (ISO/CEN, IDF) och nordiska (NMKL) arbetet med att utveckla metoderna inom livsmedelsanalytiken.

På dessa sidor samlas information och anvisningar om referenslaboratoriernas verksamhet som är till nytta för godkända laboratorier. 

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2023