WOAH Referenslaboratorium för kräftpest

Världsorganisationens för djurhälsa WOAH:s referenslaboratoriers huvudsakliga uppgifter är

 • Sammanföra och förenhetliga expertisen på en viss sjukdom.
 • Förvara biologiskt referensmaterial som krävs vid identifiering av en viss sjukdom och leverera det till de nationella laboratorierna.
 • Utveckla metoder för identifiering och bekämpning av en viss sjukdom.
 • Samla in, behandla och distribuera nödvändig epidemiologisk information.
 • Erbjuda expertistjänster till Världs djursjukdomsorganisation (på engelska) för djurhälsa.


Referenslaboratorierna kan också

 • Erbjuda medlemmarna i Världsorganisationen för djurhälsa vetenskaplig eller teknisk utbildning.
 • Erbjuda diagnostiska tjänster till medlemmarna i Världsorganisationen för djurhälsa. Om sjukdomar som skall anmälas till WOAH konstateras, skall referenslaboratoriet lämna en anmälan om fyndet till WOAH:s representant i landet i fråga och till WOAH:s huvudkvarter.
 • Arrangera vetenskapliga konferenser.
 • Koordinera vetenskapliga eller tekniska undersökningar i samarbete med andra laboratorier eller organisationer.
 • Publicera och distribuera sådan till det egna verksamhetsfältet anknytande information, som kan vara till nytta för andra medlemsländer.


WOAH – referenslaboratorium för kräftpest

Livsmedelsverket  verksamhetsställe i Kuopio utnämndes till WOAH-referenslaboratorium för kräftpest (Aphanomyces astaci) under OIE:s generalförsamling i maj 2009. Till ansvarig expert utnämndes veterinär Satu Viljamaa-Dirks.

Livsmedelsverket Kuopio kan bistå veterinärmedicinska laboratorierna i andra länder genom att

 • Analysera kräftprover (levande, djupfrysta eller alkoholkonserverade kräftor).
 • Verifiera arten A. astaci och genotypen för algsvampar isolerade från kräftor.
 • Erbjuda utbildning i odlingsmetoder och molekylgenetiska metoder för diagnosticering av kräftpest.
 • Leverera referensstammar av kräftpest eller DNA isolerat från sådana.
 • Erbjuda konsultation i fråga om förekomsten och bekämpningen av kräftpest.

Om tjänsterna sluts ett separat avtal.

Årlig beskrivning av referenslaboratorieverksamheten

Kontaktuppgifter:

WOAH referenslaboratorium för kräftpest
Satu Viljamaa-Dirks
Ruokavirasto Kuopio 
Neulaniementie 4
70210 Kuopio
tfn +358 44 720 1469 

satu.viljamaa-dirks@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2023