Mikroskopiska analyser

Mikroskopiska analyser av foder är att

  • Påvisa köttbenmjöl och fiskmjöl genom mikroskopisk metod och identifiera fjäderfä, svin och idisslare genom realtid PCR metod.
  • Påvisa skadliga ämnen (frön från giftiga växter och svampknölar).
  • Påvisa flyghavre.
  • Bestämma proportionen skräp i fodermedlet
  • Påvisa skadegörare. 

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för påvisande och bestämning av förekomsten av förbjudna, animaliska ingredienser i foder. 

Kontaktpersoner

  • Maria Aarnio, (mikroskopering), forskare, telefon 040 489 3456
  • Maria Simola, (PCR-undersökningar), specialforskare, telefon 040 178 6623
  • Satu Hakola, specialforskare, telefon 040 5241974
Sidan har senast uppdaterats 8.7.2019