Mikroskopiska analyser

Mikroskopiska analyser av foder är att

  • Påvisa köttbenmjöl och fiskmjöl genom mikroskopisk metod och identifiera fjäderfä, svin och idisslare genom realtid PCR metod.
  • Påvisa skadliga ämnen (frön från giftiga växter och svampknölar).
  • Påvisa flyghavre.
  • Bestämma proportionen skräp i fodermedlet
  • Påvisa skadegörare. 

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för påvisande och bestämning av förekomsten av förbjudna, animaliska ingredienser i foder. 

Kontaktpersoner

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2023