Ekotoxikologiska analyser

Kvaliteten och säkerheten hos organiska gödselfabrikat kontrolleras i enlighet med lagstiftningen om gödselfabrikat. Laboratoriet hos Livsmedelsverkets utför tester för fyto- och ekotoxicitet som kategoriserar kvaliteten hos organiska gödselfabrikat; undersökningar omfattar bl.a. tester för grobarhet hos och odling av olika växtarter. Laboratoriet bedömer även mogenheten och stabiliteten hos jordförbättringsmedel med hjälp av mikrobbaserade analyser.

Inom analytiken kring jordförbättringsmedel och växtunderlag fungerar laboratoriet som föregångare vad gäller utvecklingen av toxikologiska metoder, genom att delta i Europeiska kommissionens CEN-arbetsgrupper samt i forskningsprojekt som utreder kvaliteten hos och miljöeffekterna av jordförbättringsmedel och växtunderlag (bland annat kompost- och mullprodukter) med hjälp av biotester.

Utöver analyserna för myndigheterna erbjuder laboratoriet även avgiftsbelagda analystjänster.

Kontaktpersoner

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2024