Mikrobiologiska analyser

Mikrobiologiska analyser ger information om hygienen i jordförbättringsmedel, såsom förekomsten av salmonella och halten av indikatorbakterien Escherichia coli.

Den mikrobiologiska enhetens laboratorium verkar som officiellt laboratorium för övervakningen av produktionen av gödselfabrikat enligt gödselförordningen, biproduktslagen och lagen om gödselfabrikat samt för anläggningarnas egenkontroll enligt biproduktslagen.

Laboratoriet erbjuder också en avgiftsbelagd analystjänst.

Kontaktperson

  • Satu Hakola, specialforskare, telefon 040 524 1974 

 

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2019