Enterotoxinundersökningar

Bakterierna som orsakar matförgiftningar kan då de växer till sig producera giftiga ämnen eller toxiner antingen i livsmedlet eller också i människans tarmkanal. Enheten för mikrobiologi i Livsmedelsverket utför enterotoxinundersökningar av bakterieodlingar och livsmedelsprover som laboratorierna sänt in

Bacillus cereus

  • Påvisande av produktion av diarréframkallande enterotoxin i bakterieodlingar med hjälp av reverserad passiv latexagglutination.
  • Påvisande av emetiskt toxin eller cereulid i bakterieodlingar med hjälp av ett spermieprov och bestämning i livsmedelsprover med hjälp av en kemisk metod i samarbete med senheten för kemi och toxikologi.

Clostridium perfringens

  • Påvisande av toxingenen (cpe) i bakterieodlingar med hjälp av PCR-metoden.


Koagulaspositiva stafylokocker

  • Påvisande av stafylokockenterotoxiner (A, B, C, D och E) i bakterieodlingar och livsmedelsprover med hjälp av VIDAS-metoden.

Kontaktperson

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2023