Sällsynta matförgiftningsbakterier

Enheten för mikrobiologi i Livsmedelsverket använder sig av metoder för påvisande och identifiering av sällsynta matförgiftningsbakterier.

  • Påvisande av bakterierna Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis med hjälp av odlingsmetoder och realtids-PCR.
  • Påvisande av Escherichia coli (EHEC/VTEC/STEC) O157-, O145-, O111-, O103-, O26- och O104-serotyperna med hjälp av odlingsmetoder och realtids-PCR.
  • Påvisande av patogena vibrioner och Shigella med hjälp av odlings- och PCR-metoder.
  • Påvisande av bakterierna Streptococcus equi ssp. zooepidemicus och Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) med hjälp av odlingsmetoden

Kontaktpersoner

 

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2023