Virusundersökningar

Livsmedelsverkets enhet för mikrobiologi tar emot livsmedels- och ytprover i anslutning till misstänkta epidemier orsakade av livsmedelsburna virus. Prover tagna av tillsynsmyndigheter undersöks avgiftsfritt.

Från proverna kan norovirusets genogrupper I och II (GI och GII) samt hepatit A-virus analyseras. Senare  torde vi kunna visa hepatit E-virus i proverna.

I virusundersökningar använder Livsmedelsverket en standardmetod (ISO 15216-2:2019) som är ackrediterad på ytprover, musslor samt bär, frukter och grönsaker. Vilka livsmedel som helst kan dock sändas som prov, om det finns en stark misstanke om att det aktuella livsmedlet har spridit virusinfektion. Ytprover tas på ytorna i köks- och produktionsmiljön samt i personalrum för personal som behandlar oförpackade livsmedel.

Proverna tas och sänds i enlighet med Provtagningsanvisningarna (på finska). Avsändaren svarar för att proverna förpackas på rätt sätt och står för sändningskostnaderna.

Remissen för sändning av livsmedels- och ytprover finns på sidan Remisser och blanketter.

Provtagningsutrustning för ytprover kan beställas via kontaktinformationen nedan.

Enheten för mikrobiologi erbjuder avgiftsbelagda virusundersökningar även för andra livsmedels- och ytprover, till exempel företags egenkontrollprover och tillsynsmyndigheternas projektprover.

Kontaktpersoner

Beställning av provtagningsutrustning (ytprover)

Provtagningsutrustning kan beställas avgiftsfritt per e-post hos tilaukset@ruokavirasto.fi 
I beställningsmeddelandet ska önskat antal provtagningsrör och leveransadressen anges. Tillsammans med provtagningsröret levereras även alltid en provtagningspinne.

Provtagningsutrustning kan även hämtas hos Livsmedelsverkets postningsavdelning. Det är bra att meddela avhämtningen på förhand till ovan nämnda e-postadress. I brådskande fall kan utrustningen också hämtas utan förhandsanmälan. Vi strävar efter att alltid ha minst 10 utrustningspaket tillgängliga. Om fler än 10 provtagningsrör behövs i ett brådskande fall, är det bra att meddela behovet till kontaktpersoner per telefon.

 

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2023