Sensoriska analyser

Livsmedelsverket står delvis som referenslaboratorium för sensoriska undersökningar av livsmedel. Den här verksamheten innefattar bland annat utveckling och förenhetligande av sensoriska metoder samt rådgivning. Sensoriska undersökningar utförs inom köttinspektion.

Livsmedelsverket deltar likaledes i det internationella arbetet för utveckling av sensoriska standardmetoder, bland annat i Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (NMKL), International Organization for Standardization (ISO), och International Dairy Federation (IDF).

Kontaktperson

  • Tiina Ritvanen, telefon 040 489 3415 
Sidan har senast uppdaterats 7.1.2021