Sensoriska analyser

Livsmedelsverket står som referenslaboratorium för sensoriska undersökningar av animaliska livsmedel. Vissa sensoriska metoder har haft ackreditering sedan år 1993. Verksamheten som referenslaboratorium innefattar bland annat utveckling och förenhetligande av sensoriska metoder samt rådgivning om och träning i metoderna. Som referenslaboratorium utför Livsmedelsverket i tvistiga situationer även sensoriska undersökningar inom ramen för Livsmedelsverkets verksamhetsområde.

Sensoriska undersökningar i anslutning till kontrollen, till exempel sensoriska kvalitetsbedömningar för kontrollen av EU-stöd, bildar en väsentlig del av sensoriska analyser hos Livsmedelsverket. Sensoriska undersökningar utförs även mot beställning och på basis av regelbundna undersökningsavtal.

Livsmedelsverkets verksamhet inbegriper även sensoriska projekt under extern finansiering. Livsmedelsverket deltar likaledes i det internationella arbetet för utveckling av sensoriska metoder, bland annat Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (NMKL), International Organization for Standardization (ISO), International Dairy Federation (IDF).

Kontaktperson

  • Tiina Ritvanen, telefon 040 489 3415 
Sidan har senast uppdaterats 5.11.2019