Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter

8. februari 2022

Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter. Ärtsmygen är en skadlig skadegörare om den förekommer i rikliga mängder, eftersom smygen utvecklas inuti ärtens frö orsakande skada där. Om larven äter av fröet på ett ställe som är kritiskt med tanke på grobarheten, kan fröets grobarhet gå förlorad. Läs mer information 

Ärtsmyg på ärterFoto. Erja Huusela, Naturresursinstitutet