Fotografier för identifiering av frön

1. april 2022

Utsädeslaboratoriet utför årligen tusentals renhetsanalyser av utsäde som ska certifieras. Om mer sällsynta arter hittas i utsädesprov, används som hjälp för att identifiera dem utsädeslaboratoriets utsädessamling och identifikationsböcker.

Det finns också fotografisamlingar för att identifiera frön. En sådan (icke kommersiellt bruk) kan hittas på adressen Seed Identification Guide och direkt länk https://www.idseed.org/seedidguide/gallery.html (välj Gallery). International Seed Morphology Association (ISMA) -organisationen har copyright till bilderna.