Från Öppen information nya resultat på utsädes- och spannmålskvalitet

9. september 2021

Kvalitetsresultaten för den nya skörden av spannmål och utsäde uppdateras varje dag till Öppen information av Livsmedelsverket. Exempelvis kan resultaten från grobarheten av utsäde per art och den genomsnittliga kvaliteten på hektolitervikten, proteinet och de små kornen övervakas från tjänsten. Kvalitetsresultaten för spannmåls baseras på provförfrågningar för kvalitetsuppföljning från jordbrukarna. Resultaten av utsädet grundas på prover som inspekterats för utsäde certifiering och från beställd undersökning.

Du hittar tjänsten från Livsmedelsverket.fi > Öppen information > På webbtjänsten eller direkt här Öppen information. Tjänsten är bara på finska.

Årligt genomsnitt av hektolitervikten av korn.

Årligt genomsnitt av hektolitervikten av korn. Slutresultaten för 2021 kommer att slutföras under hösten.