I utsädeslaboratoriet finns trängsel

14. november 2023

I utsädeslaboratoriet finns trängsel vid grobarhetsbestämningen av ärt- och bondbönor. Leveranstiden för resultaten kan bli försenad. Tilläggsavgifts, brådskande prover behandlas vi normalt.