Leverans av brådskande prover till utsädeslaboratorium

20. april 2021

Om proverna som ska inspekteras med förskottsgarantin eller som ett brådskande prov ska rengöras samma dag, måste proverna vara i Livsmedelslaboratoriets utsädeslaboratorium senast kl 10.