Provförfrågningar för kvalitetsuppföljning av spannmålskvalitet 2023 har skickats

28. juli 2023

Livsmedelsverket har sänt en begäran om sädesprover till 1200 odlare för kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. Dessa gårdar utvaldes till kvalitetsuppföljningen genom ett samplingsförfarande.Vi hoppas att odlarna sänder prover så snart som möjligt efter att skördebearbeten har kommit i gång.

För varje spannmålsslag undersöks de viktigaste faktorerna som påverkar brukskvaliteten och säkerheten såsom hektolitervikt, fukthalt, protein, stärkelse, falltal och mögeltoxiner.