Drycker

Drick vatten för att släcka törsten, men var återhållsam med andra drycker

Tips om kloka val av drycker

 • Drick dagligen 1–1,5 liter vätska (5–8 doser) utöver maten
 • Då man blir äldre är det viktigt att se till att man dagligen dricker tillräckligt .
 • Vanligt kranvatten är den bästa törstsläckaren
 • Drick dagligen helst fettfri mjölk, surmjölk, naturell eller sockerfattig yoghurt
 • Drick kaffe och te utan socker som sådant eller med mjölk
 • Drick söta och/eller sura drycker endast sporadiskt och då helst till maten
 • Koffeinhaltiga drycker rekommenderas inte för personer under 15 år
 • Alkoholdrycker lämpar sig inte för barn, ungdomar och gravida eller ammande kvinnor
 • Var måttlig, om du dricker alkohol
 • Lär dig tyda påskrifterna på förpackningarna till drycker

1–1,5 liter om dagen är tillräckligt

Drick dagligen 1-1,5 liter vatten eller andra drycker utöver maten. Intag av större mängder vätska än normalt främjar inte hälsan. Vissa saker skall ändå beaktas:

 • Vätskebehovet hos barn av olika storlek och ålder varierar
 • Ammande mödrar kräver mer vätska än normalt beroende på mängden utsöndrad mjölk
 • Det är särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid äldre människor intag av drycker. Vätskebrist kan yppa sig mycket snabbt och är ofta skadligare än hos yngre personer. Då man blir äldre kan det också hända att törstförnimmelsen försvagas
 • Motion, fysiskt tungt arbete, feber och arbete och vistelse i het miljö ökar likaså vätskebehovet
Sidan har senast uppdaterats 12.3.2019