Fisk och fiskprodukter

Fisk innehåller rikligt med godartade proteiner samt A- och B-vitaminer. Fisk är en mycket viktig D-vitaminkälla och innehåller n-3-fettsyror som är nyttiga för hälsan och har visats minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Fisk innehåller också järn som väl upptas av kroppen.

Ät fisk åtminstone två gånger i veckan

Man bör äta fisk åtminstone två gånger i veckan och variera mellan olika sorter. Rikligt saltade fiskprodukter bör man äta endast sällan.   

Säkerställ säker användning av fisk

Det har getts särskilda rekommendationer om användning av fisk för barn, ungdomar och fertila kvinnor, eftersom trots de goda näringsmässiga egenskaperna hos fisk kan en person som äter lax och strömming som fångats i Bottniska viken och Finska viken exponeras för hälsoskadliga dioxiner och PCB-föreningar.    Från rovfiskar i insjöarna, till exempel gädda, kan man få större mängder metylkvicksilver än vanligt.

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2019