Näringsämnen

Mat består av olika näringsämnen, som är energi kolhydrater, fetter, proteiner och mineraler och vitaminer. Kroppen behöver tillräckligt med dessa ämnen för sina väsentliga uppgifter, till exempel att reglera vitala funktioner, muskelarbete och smälta mat.

I detta avsnitt hittar du information om de enskilda näringsämnena i näringsrekommendationerna. Det är dock viktigt att komma ihåg att kostens mångsidiga helhet är avgörande, och en frisk individ behöver inte uppmärksamma enskilda näringsämnen.

Intagsrekommendationerna för vitaminer och mineraler har sammanställts i bilagatabellen till publikationen Mat ger hälsa - Finska näringsrekommendationer 2014.

Du kan få mer information om näringsinnehållet i mat från Fineli: Fineli - nationell matsammansättningsdatabas.

Sidan har senast uppdaterats 26.2.2024