Innehålsområden

Du kan göra ett näringsåtagande inom åtta olika innehållsområden, som riktas mot viktiga förändringsmål i näringsrekommendationerna. Alla dessa är viktiga produkt- eller tjänstedesignmål när det gäller att förbättra befolkningens näring. I näringsengagemangssystemet kallas dessa för innehållsområden.

Innehållsområdet för näringsåtagandet kan väljas från följande:

  1. Salt
  2. Fettkvalitet
  3. Socker
  4. Grönsaker (grönsaker, rötter, bär och frukt)
  5. Produkter för barn
  6. Servering och förpackningsstorlekar
  7. Luncher (måltider och mellanmål)
  8. Matinstruktioner

Beskrivningen av innehållsområden, mål, åtgärder och exempel beskrivs utförligt i varje avsnitt.

Sidan har senast uppdaterats 29.2.2024