Mångsidig vegetarisk kost och försäljning för att minska matsvinnet – hållbar utveckling i fokus i den nya rekommendationen om måltider för högskolestuderande

13. oktober 2021

FPA och Statens näringsdelegation informerar

Mångsidig vegetarisk kost och försäljning för att minska matsvinnet – hållbar utveckling i fokus i den nya rekommendationen om måltider för högskolestuderande

Studerande ska erbjudas lika möjligheter till smakliga, mångsidiga måltider som uppfyller näringsbehovet oberoende av diet eller studieort. I den nya rekommendationen om måltider för högskolestuderande beaktas också målen för hållbar utveckling.

I rekommendationen om måltider för högskolestuderande, som publiceras av statens näringsdelegation och FPA, fastställs hur studentmåltiderna ska ordnas så att de berättigar till måltidsstöd från FPA. I den nya rekommendationen ägnas uppmärksamhet framför allt åt stöd för de studerandes hälsa och välmående samt åt målen för hållbar utveckling. Målen för hållbar utveckling syns i rekommendationen exempelvis genom att studentrestaurangerna uppmuntras att sälja mat som blir över vid lunchen för att minska matsvinnet.

Vegetabiliska drycker vid sidan av mjölk och surmjölk

Den nya rekommendationen innehåller praktiska anvisningar för hur man ordnar måltider som främjar hälsan för personer som följer en övervägande vegetarisk diet och som främjar en hållbar utveckling. På menyn ska helst dagligen som alternativ finnas en vegetarisk rätt som alla fritt kan välja. Vegetabiliska måltidsdrycker ska erbjudas som ett alternativ till mjölk och surmjölk.

I rekommendationen anges att serveringsdisken bör ordnas så att den tillhörande salladen och den vegetariska rätten finns i början av disken. Rekommendationen innehåller också anvisningar för hur en salladsbar komponeras så att den uppfyller de hälsomässiga och näringsmässiga kraven och berättigar till måltidsstöd.

Studerande kan delta i samarbete för att utveckla måltiderna

Den nya rekommendationen innehåller rikligt med tips för samarbete mellan de studerande, läroanstalten, restaurangen och studerandehälsovården. Avsikten är att främja god praxis för gemensamma studentmåltider och bidra till ökad samhörighet inom högskolorna.

  • Vi hoppas att så många studerande som möjligt utnyttjar måltidsstödet genom att äta i studentrestaurangen. Jag uppmanar också de studerande att gå med i restaurangkommittéerna och utveckla måltiderna tillsammans med restaurangerna, uppmuntrar planerare Sari Miettunen vid FPA.

För vem är måltidsrekommendationen avsedd?

Den nya rekommendationen är avsedd för dem som ansvarar för måltidsservicen, studentrestaurangerna, universiteten, yrkeshögskolorna, Studenternas hälsovårdsstiftelse och studentorganisationerna samt som informationskälla för de studerande själva.

  • Enligt restaurangernas önskemål innehåller den nya rekommendationen konkreta anvisningar för livsmedelsinköp och uppföljning och utvärdering av servicens kvalitet. En nyhet är ett verktyg för bedömning av näringskvaliteten som har planerats för studentrestaurangerna, berättar generalsekreterare Arja Lyytikäinen vid Statens näringsdelegation.

Rekommendationen har utarbetats av en sakkunniggrupp som utnämnts av statens näringsdelegation. Den rekommendation som nu ges ut ersätter den som gavs ut 2016. Studentrestaurangerna ska anpassa sin verksamhet så att den från och med 1.1.2022 stämmer överens med  den nya rekommendationen.

Rekommendationen publiceras endast på nätet. Den finns på FPA:s och statens näringsdelegations webbplatser. Rekommendation har publicerats också på finska och engelska

***

Måltidsstöd – vad är det?

Måltidsstödet är ett bidrag som FPA betalar till studentrestaurangerna. Tack vare måltidsstödet betalar en studerande högst 2,70 euro för en studentmåltid till grundpris. Måltidsstödet omfattar ungefär 300 000 studerande, och måltider som berättigar till stöd erbjuds av omkring 300 restauranger runt om i Finland. Måltiderna för högskolestuderande har subventionerats med måltidsstöd redan i mer än 40 år.

Läs mer

Närmare information för medierna

Sari Miettunen, planerare, FPA:s studiestödsgrupp
tfn 020 634 6722
fornamn.efternamn(at)fpa.fi

Arja Lyytikäinen, generalsekreterare, Statens näringsdelegation
tfn 050 409 9860
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi