Satu Jyväkorpi tillträder som generalsekreterare för Statens näringsdelegation

4. december 2023

Docent FD Satu Jyväkorpi inleder arbetet som permanent generalsekreterare vid Statens näringsdelegation 1 december 2023. Tjänsten är placerad vid Livsmedelsverket. Satu Jyväkorpi har lång erfarenhet av näringsrelaterat projekt-, organisations- och forskningsarbete.

Statens näringsdelegation har bland annat som uppgift att: 

  1. fungera som expertorgan för främjandet av befolkningens kost
  2. utarbeta nationella näringsrekommendationer
  3.  komma med åtgärdsförslag och initiativ för att förbättra kosten och livsmedelssystemet
  4. ge utlåtanden med anknytning till verksamhetsområdet
  5. följa upp och bedöma åtgärdernas inverkan på kosten, hälsan och livsmedelssystemet.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte statens näringsdelegation för följande treårsperiod 15.11.2023–14.11.2026. Generaldirektör Leena Räsänen från Livsmedelsverket är ordförande för delegationen. Mika Salminen, generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd, är vice ordförande.

Medlemmarna i delegationen är experter på kost och näring och representerar näringsfältet i stor utsträckning. 

Näringsdelegationens övriga medlemmar

Mer information:

Marjatta Rahkio
Livsmedelsverket, överdirektör för linjen för livsmedelskedjan, tfn 050 3394576, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi