Förteckning över hygienpasstestare

Livsmedelsverket upprätthåller ett register över de hygienpasstestare som verket har godkänt och som för närvarande har cirka 1300 personer (1). På sin webbplats offentliggör Livsmedelsverket en på registret baserad förteckning över de hygienpasstestare som Livsmedelsverket har godkänt samt kontaktuppgifterna för testarna. Förteckningen innehåller personuppgifter. Offentliggörandet sker med respektive hygienpasstestares entydiga samtycke (2).

Notera! Listan över hygienpasstestare rensas på information i början av juni. Från och med den 10 juni 2024 kommer listan att kompletteras med testare som vill publicera sina kontaktuppgifter i listan.

Kontaktuppgifterna och de övriga personuppgifterna i den offentliggjorda förteckningen får endast användas vid kontakter i ärenden som rör hygienpass. Personuppgifterna i den offentliggjorda förteckningen får således inte användas vid till exempel direktmarknadsföring.

Listan över hygienpasstestare

Hygienpass beviljas och hygienpasstester arrangeras runtom i Finland av självständiga hygienpasstestare som har godkänts av Livsmedelsverket. Förteckningen över godkända hygienpasstestare är upplagd i postnummerordning. 

Hygienpasstester på olika språk?

Alla hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket har rätt att anordna både normala hygienpasstester och tester i särskilda situationer. Alla hygienpasstest genomförs i en testlokal som övervakas av en hygienpasstestare. Testet genomförs självständigt och alla svarsanteckningar görs skriftligt på Livsmedelsverkets testblankett på finska, svenska eller engelska. 

Det finns många olika typer av tester i särskilda situationer. Ett sätt att organisera ett test i särskilda situation är att testaren översätter testpåståendena till ett annat språk. Här är en separat lista (pdf) över hygienpasstestare som än har velat annonsera att de anordnar tester i särskilda situationer där de översätter testpåståendena till olika språk.

Lagstiftning

1 Lisvmedelslag 79 § 4 mom. 1 punkten och 80 § 4 mom.

2 EU:s dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1 underavsnitt a

 

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024