Hygienpasset ändras i juni – fullständigt namn och personbeteckning på passet

17. maj 2024

Från och med den 10 juni 2024 beviljar hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket hygienpass med ditt fullständiga namn och finska personbeteckning. Om personen inte har en finsk personbeteckning beviljas ett hygienpass med fullständigt namn och födelsedatum.

Du kan få ett hygienpass om du klarar hygienpasstestet eller har rätt att beställa om ett hygienpass. Hygienpasstestaren kan göra en ombeställning om till exempel passet har tappats bort.

Om personen har genomfört eller håller på att genomföra hygienpasstestet före den 10 juni 2024 beviljas ett hygienpass med namn och födelsedatum. Det kan bli en försening i att ta emot hygienpass beställda i maj-juni på grund av en uppdatering av hygienpasssystemet.

I arbetsuppgifter inom livsmedelsindustrin ska en anställd veta hur man hanterar livsmedel säkert och hygieniskt. En person måste ha ett hygienpass om han arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel.

Mer information om hygienpasset